Баруун-Урт сум

Төсөвт Байгуулага

Төсөвт байгуулага

1-surguuli

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

2-r surguuli (1)

+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ

Picture2

+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМГИЙН БАРУУН-УРТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 3 ДУГААР СУРГУУЛЬ

4 sur logo

+976-70518326
БАРУУН-УРТ СУМЫН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

1tsetse

Баруун-Урт сумын 1-р цэцэрлэг

placeholder-661-1

Баруун-Урт сумын 2-р цэцэрлэг

 

logoiso

+976-99023579
Баруун-Урт сумын 3-р цэцэрлэг

logo-chanartai-BU

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

1-surguuli

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

2-r surguuli (1)

+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ

Picture2

+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

logo-chanartai-BU

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

1-surguuli

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

2-r surguuli (1)

+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ

Picture2

+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

logo-chanartai-BU

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

1-surguuli

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

2-r surguuli (1)

+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ

Picture2

+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ

logo-chanartai-BU

+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ