Баруун-Урт сум

Төсөвт байгуулага

1-surguuli
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
2-r surguuli (1)
+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ
Picture2
+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
logo-chanartai-BU
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
1-surguuli
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
2-r surguuli (1)
+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ
Picture2
+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
logo-chanartai-BU
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
1-surguuli
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
2-r surguuli (1)
+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ
Picture2
+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
logo-chanartai-BU
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
1-surguuli
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 1 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
2-r surguuli (1)
+976-70518200
ҮНДЭСНИЙ ӨВ СОЁЛЫГ ДЭЭДЛЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭГЧ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 2-Р СУРГУУЛЬ
Picture2
+976-99023579
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 3 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ
logo-chanartai-BU
+976-70518326
СҮХБААТАР АЙМАГ ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН ЛАБОРАТОРИ 4 ДҮГЭЭР СУРГУУЛЬ