Баруун-Урт сум

THE FEATURED

No Content Available

THE POPULAR

Бидний тухай

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Орон нутгийн онцлогт нийцсэн олон тулгуурт эдийн засгийг, хөгжүүлж цахимд суурилсан төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэнэ БИДНИЙ АЛСЫН...

THE HOTTEST

THE RISING

THE LATEST

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Хоршоо, ЖДҮҮЭ нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хоршооны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, сангийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор зохион...

Read more

MOST POPULAR