Баруун-Урт сум

ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЖАВХААТӨГС

Сүхбаатар сайхан нутгийнхаа хөгжил, бүтээн байгуулалт, сайн сайхны төлөө ажиллах эрхэм үүрэг, хариуцлагыг Сүхбаатарчууд...