Баруун-Урт сум

2023-оны-эхний-хагас Хууль-тогтоомж-тогтоол-шийдвэрийн-хэрэгжилт-Баруун-Урт-сум-ЗДТГ-