Баруун-Урт сум

Tag: ISO 9001:2015

Баруун-Урт сумын тамгын газар 2022 онд ISO 9001:2015 Чанарын удирдлагын менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ

Баруун-Урт сумын тамгын газрын албан хаагчид 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөөгөө боловсруулан, батлууллаа. Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 2022 оны үйл ажиллагааг оновчтой төлөвлөж ...

Read more