Баруун-Урт сум

Хаяг: "ИЛ ХААДЫН ЗАХИДАЛ" үзэсгэлэн