Баруун-Урт сум

Хаяг: Баруун-Уртчууд ажлаараа аймагтаа тэргүүллээ