Баруун-Урт сум

Uncategorized

ХОРШОО ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ХӨНГӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ, ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ӨГӨХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Хоршоо, ЖДҮҮЭ нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, хоршооны үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, сангийн үйл ажиллагааг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор зохион...

Read more
Page 1 of 10 1 2 10