Баруун-Урт сум

Төсвийн гүйцэтгэл

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт зөөврийн усан сан байгуулах ажил 43,0 сая төгрөг батлагдаж...

Read more
Page 1 of 2 1 2