Баруун-Урт сум

Жил бүр зохион байгуулагддаг ” Орон нутгийн зам хөдөлгөөний соёл” нэгдсэн арга хэмжээ

ИРГЭД ТА БҮХНИЙГ ХАШААНДАА ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗОГСООЛТОЙ БОЛОХ -МАЛЧИН ТА ХОТОНДОО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ЗОГСООЛТОЙ БОЛОХЫГ УРИАЛЖ БАРУУН-УРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН...

Read more