Баруун-Урт сум

Төсвийн төсөл

pdf

Төсвийн төсөл 2023-1

Size: 28.61 MB
Үзсэн тоо: 45
Нэмэгдсэн огноо: 25-11-2022
pdf

Төсвийн төсөл 2023-3

Size: 14.85 MB
Үзсэн тоо: 47
Нэмэгдсэн огноо: 25-11-2022
pdf

Төсвийн төсөл 2023-2

Size: 19.44 MB
Үзсэн тоо: 32
Нэмэгдсэн огноо: 25-11-2022