ОНХС-ийн цахим санал асуулгад хамрагдаарай

Баруун-Урт суманд 2021 онд “Орон нутаг хөгжүүлэх сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд тусгах санал асуулгад идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.

https://docs.google.com/forms/d/1JxKgDqs4-9-1gJ6xfgkucdahaVVCoZ7YCdUSruG-ynw/edit

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *