Tag Archives: эдийн засаг

Баруун-Урт сумын 2020 оны төсвийн ил тод байдлын мэдээ

2020 оны манай сумын төсөв 14590.1сая төгрөгийн орлого, зарлагын тэнцэлтэй байхаар батлагдсан. Орлогын эх үүсвэр, зардлыг үйл ажиллагааны чиглэлээр дараах зургаас харна уу.

Дэлгэрэнгүй... »