Төсвийн гүйцэтгэл

Аймгийн Засаг даргын А/70 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн хадлангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын тендерт Отто мир ХХК шалгарч  Сумын Засаг даргын А/191 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй... »

2021 оны төсөв батлагдлаа

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2021 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдрийн Ээлжит 5-р хуралдааны 01 тоот тогтоолыг тус тус үндэслэн Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ээлжит бус 7-р хуралдаанаар баталлаа.  

Дэлгэрэнгүй... »

Баруун-Урт сумын 2020 оны төсвийн ил тод байдлын мэдээ

2020 оны манай сумын төсөв 14590.1сая төгрөгийн орлого, зарлагын тэнцэлтэй байхаар батлагдсан. Орлогын эх үүсвэр, зардлыг үйл ажиллагааны чиглэлээр дараах зургаас харна уу.

Дэлгэрэнгүй... »

Баруун-урт сумын 1-р баг тоглоомын талбайгаа хүлээн авлаа

Баруун- Урт сумын 1-р баг тоглоомын талбайгаа хүлээн авлаа. Тус талбайг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бөгөөд тоглоомын талбайн стандартын дагуу хийж гүйцэтгэжээ.

Дэлгэрэнгүй... »

Нарлаг хотхон тоглоомын талбайтай боллоо

Баруун-Урт сумын 7-р багийн нутагт байрлах Нарлаг хотхон шинэхэн тоглоомын талбайтай боллоо. Тус хотхоны иргэд дараа жил гэхэд гадаа нарлаад суух сандал, ногоон байгууламж, хүүхдүүд тоглох тоглоом болоод талбайтай боллоо. Ийнхүү өнөөдөр Баруун-Урт сумын ЗДТГ-ын ажлын хэсэг тус талбайг хүлээн авлаа

Дэлгэрэнгүй... »