admin

Сумын хэмжээнд үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд тамгын газрын 32 албан хаагч 16 хэсэгт ажиллалаа

Улс оронд үүсээд байгаа Соvid-19 цар тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан Эрүүл мэндийн сайдын А/575 тоот тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу 25 заалтаар, мөн Сумын Засаг даргын захирамжийг танилцуулж, Баруун –Урт сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 240 гаруй аж ахуйн нэгжүүдэд коронавирусын эсрэг авах арга хэмжээг эрчимжүүлэх ажлын хэсгийн 10 заалт бүхий …

Дэлгэрэнгүй... »

Баруун-урт сумын ЗДТГ-т эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.13/ Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /2/ Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгал орчны  хяналтын улсын байцаагч Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн …

Дэлгэрэнгүй... »

Боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүллээ

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн  анги танхимын тохижилтод 9,600.0 мянган төгрөг, 3 дугаар сургуулийн захиргаан пар шинэчлэл, засварын ажилд  6,000.0 төгрөг 6,8 дугаар   цэцэрлэгийн засвар тохижилтын ажилд 3,500.0 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.

Дэлгэрэнгүй... »

Сумын онцгой комиссын шийдвэрээр үерийн далангийн ажил хийгдлээ

1 дүгээр багийн оршин суугчдын хүсэлтээр 180-н айл буюу Мандал хорооллын үерийн далангийн ажлыг Дөрвөлж ОНӨГазартай 10,0 сая төгрөгөөр  шууд худалдан авалтын журмаар гэрээ байгуулж ажлыг 100 хувь гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө.

Дэлгэрэнгүй... »

Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудыг бүрэн камержууллаа

Аймгийн Засаг даргын А/125 тоот захирамжийн дагуу эрх шилжиж ирсэн ажил орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 7 дугаар багийн камержуулалтын ажил tender.gov.mn сайтаар зарлагдаж тендерт 44,627.8 мянган төгрөгөөр Талын технологи ХХКомпани шалгарч  тус багийн 27 а,б, в байр, 48 болон 52 айл, Одкон хотхон зэрэг байруудад нийт 19 ширхэг камер …

Дэлгэрэнгүй... »

Гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлийн ажил хийгдлээ

Гэрэлтүүлэг засвар үйлчилгээний ажлыг Уртын гэгээ ОНӨААТҮГазартай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэлийг хийж аюулгүй зорчих орчинг бүрдүүлж ажилласан.

Дэлгэрэнгүй... »