ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 

Баруун-Урт сумын Засаг даргын 2021 оны 11 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/268 дугаар захирамжийг үндэслэн дор дурдсан байршилд газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг цахим хэлбэрээр зохион байгуулахаар зарлаж байна.

  • Баруун-Урт сумын 8-р багийн нутаг “Хайлааст үүдэн” төмс хүнсний ногооны зориулалтаар 3 байршилд 7300 м² газрыг худалдах /Дуудлага худалдааны анхны үнэ 74800, дэнчингийн хэмжээ 7480 төгрөг, эзэмших хугацаа 15 жил/
  1. Оролцогч нь ГХБХБГ-т хүрэлцэн ирж хүсэлт бөглөх бөгөөд хүсэлтэд иргэний үнэмлэх, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримт, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбарыг хавсаргана.
  2. Улсын тэмдэгтийн хураамж 12500 төгрөгийг аймгийн төрийн сангийн 100120000941 дансанд, Дэнчин 7480 төгрөгийг Баруун-Урт сумын 100120000967 дансанд тус тус тушаах
  3. Дуудлага худалдаанд оролцогчдыг 2021 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдрийн 09 цаг 00 минутаас эхлэн 2021 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрийн 15 цаг 00 минут хүртэл зөвхөн ажлын цагаар бүртгэнэ.
  4. Дуудлага худалдаа газрын биржийн цахим систем /mle.mn/-ээр зохион байгуулагдах ба үнийн саналыг 2021 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн 09 цаг 00 минутад эхлэж мөн өдрийн 17 цаг 00 минутад дуусна.
  5. Дуудлага худалдаанд хамгийн өндөр үнийн санал өгсөн ялагч нь дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлтээ хугацаанд нь ирүүлж, дэнчин болон улсын тэмдэгтийн хураамжийг бүрэн төлсөн, өөрийн мэдээллээ үнэн зөв гаргасан, дуудлага худалдааны дэг журмыг зөрчөөгүй байна.
  6. Мэдээлэл авах утас 88028957

 

Санал болгох мэдээ

Аймаг сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн санаачилгаар “Дөрвөн гэгээн эрдэнэ” ХХК-ний дэмжлэгтэйгээр Баруун-Урт сумын 8-р багийн иргэдэд …

Leave a Reply

Your email address will not be published.