БАРУУН-УРТ СУМАНД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА

БАРУУН-УРТ СУМАНД ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ АЖИЛЛАЛАА
Баруун-Урт суманд гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг орон нутгийн Онцгой комиссын гишүүд болон багийн засаг дарга нарын хамт зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээнд оролцогчид орон нутгийн эрсдэл аюулгүй байдлыг үнэлж, тайланг боловсруулан сумын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөнд тодотгол хийж сумын Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ хийж заавар зөвлөмж өгч ажиллалаа.
 

Санал болгох мэдээ

АРХИГҮЙ НИЙГЭМ – БИДНИЙ НҮДЭЭР уралдааныг ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдын дунд зарлаж байна

Баруун-Урт сумын ард иргэдийг аюулгүй, эрүүл орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх , эрүүл аж төрөх зан …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *