БАРУУН-УРТ СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ “КОМАНД ШТАБЫН СУРГУУЛЬ, ДАДЛАГА” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын хүрээнд Онцгой байдлын газрын даргын 2021 оны А/63 дугаар тушаалаар Онцгой байдлын газрын орлогч даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг БАРУУН-УРТ СУМАНД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ “КОМАНД ШТАБЫН ДАДЛАГА, СУРГУУЛЬ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.
Тус сургуулиар сумын Онцгой комисс, Мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг “ЯАРАЛТАЙ ЦУГЛАР” дохиогоор ажиллуулж албаны техник хэрэгсэл, хувийн бэлтгэл бэлэн байдал, хүн нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслийг шалгаж, Гамшгийн үеийн удирдлага, урьдчилан сэргийлэх, гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээ сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

Санал болгох мэдээ

АРХИГҮЙ НИЙГЭМ – БИДНИЙ НҮДЭЭР уралдааныг ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдын дунд зарлаж байна

Баруун-Урт сумын ард иргэдийг аюулгүй, эрүүл орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх , эрүүл аж төрөх зан …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *