Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар Баруун-Урт суманд эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны гадна пасадны засварын ажил ( 48 н айл) нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулж тендерт орон нутгийн Ёст Бэйс сервис ХХК шалгарч гэрээ байгуулан, ажил гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 60 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *