Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу Мандал хорооллын ахмадын 118-р байрны гадна дулаалга  их засварын ажлыг “Бөртэ Хан консракшн” ХХК гэрээний дагуу гүйцэтгэж байна. Нийт 20 сая төгрөгний төсөвт өртөгтэй. Уг засварын ажлын явц 80 гаруй хувьтай хийгдэж байна

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *