Батлагдсан тохиолдолын ойрын хавьталуудын тогтоохоор тандалтын баг ажиллаж байна

Баруун –Урт сумын Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 10 ны өдрийн А/200 тоот захирамжаарТандалтын багийг шинэчлэн баталж, Баруун-Урт сумын Засаг даргын зөвлөхөөр ахлуулан харьяа байгуулагуудын 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  2 ээлжээр, батлагдсан тохиолдолуудын ойрын хавьталуудыг тогтоохоор  ажиллаж байна.

Тус тандалтын багийг Аймгийн Эрүүл мэндийн газар арга зүйн зөвлөгөө өгч  хамтран ажиллаж байна.Тандалтын багийн албан хаагчдад, Иргэд та бүхэн  үнэн зөв бодит мэдээлэл өгч,  бидэнтэй  хамтран ажиллана уу .

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *