Махны чиглэлийн  Сэлэнгэ үүлдрийн 14 бухыг түрээсийн журмаар олголоо

Аймгийн Засаг даргын захирамжаар эрх шилжсэн бяруун бух нийлүүлэх 30 сая тендерт “”Архангай аймгийн “Хөгжлийн харгуй“ХХК шалгарч махны чиглэлийн Сэлэнгэ үүлдрийн 14 бухыг нийлүүлсэн. Аймаг орон нутгийн түвшинд сүүлийн жилүүдэд  малын тоо толгойноос илүү чанарт анхаарах бодлого барьж ажиллаж байна. Эдгээр ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж эхний ээлжинд үхэр сүргийг сайжруулах зорилгоор хээлтүүлэгч малыг малчдад түрээсийн журмаар олгох ажлыг эхлүүлээд байна. Сумын Засаг даргын зөвлөлийн хурлаар хүсэлт ирүүлсэн тус сумын 8-р багийн 14 малчин өрхөд 1 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулан олголоо.

Санал болгох мэдээ

МАЛ ТООЛЛОГО ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын хэмжээнд жилийн эцсийн мал тооллого орон даяар өнөөдөр эхэлж байна. Энэ жилийн тооллого гурван …

Leave a Reply

Your email address will not be published.