1937 м.кв талбайд зүлэгжүүлэлт тарих ажлыг хийж гүйцэтгэж байна

Баруун-Урт сумын Засаг даргын тамгын газар нь орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 30,0 төгрөгийн төсөвт өртөгтэй ногоон байгууламжийн ажлыг 3 багц болгон тендер зарласан. Тендер нийтийн эзэмшлийн талбайд мод бут тарих ажилд Шаргын модот цэцэрлэг ХХК 12,500.0 мянган төгрөг, нийтийн эзэмшлийн талбайд зүлэгжүүлэлт хийх ажилд Ойжуулалт хайлааст ХХК 9,963.6 мянган төгрөг, мод худалдан авах ажлын тендерт Ойжуулалт хайлааст 7,227.0 мянган төгрөгөөр тус тус шалгарч гэрээ байгуулсан.  Тус ажлын гүйцэтгэлээр улиас 850, хайлаас 580, зүлэгний үр 40 кг нийлүүлэх мөн 1937 м.кв талбайд зүлэгжүүлэлт тарих ажлыг хийж гүйцэтгээд байна.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *