Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 6-р багийн нутаг дэвсгэр дэх аюулгүй гарц гарам засварлан , шинэчлэх ажил 5,0 сая төгрөгийн санхүүжилтэйгээр Сүхбаатар Тохижилт Үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар нь хийж гүйцэтгэж байна. Тус ажилд Баруун-Урт сумын Засаг даргын тамгын газрын ажлын хэсэг хяналт тавин ажиллалаа.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *