Баруун-урт сумын ЗДТГ-т эрүүл мэнд, хөдөлмөр хамгааллын асуудал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ЗАХИАЛГААР /2021.01.13/

 1. Засаг даргын Тамгын газрын Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн
 2. Мэргэжлийн хяналтын газрын Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч /2/
 3. Мэргэжлийн хяналтын газрын Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
 4. Мэргэжлийн хяналтын газрын Байгал орчны  хяналтын улсын байцаагч
 5. Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч
 6. Мэргэжлийн хяналтын газрын Төмөр замын хяналтын улсын байцаагч
 7. Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч
 8. Мэргэжлийн хяналтын газрын Бичигт боомт дахь Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч
 9. Татварын хэлтсийн Онгон суман тасагт Татварын улсын байцаагч
 10. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Геодези, зураг зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 11. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Хот байгуулалтын кадастр, зураг төсөл, магадлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 12. Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын Онгон, Түвшинширээ, Сүхбаатар, Уулбаян, Наран сумдын даамал /5/
 13. Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн, мэргэшсэн төсөвчин
 14. Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газрын Уулбаян, Эрдэнэцагаан сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн /2/
 15. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сан хариуцсан мэргэжилтэн
 16. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Төлөвлөлт, нэрийн данс, төсвийн үйл ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 17. Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Сургалт, сурталчилгаа мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 18. Эрүүл мэндийн газрын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит, хуулийн зөвлөгөө хариуцсан мэргэжилтэн
 19. Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газрын Эрүүл мэнд хөдөлмөр, хамгаалал асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Санал болгох мэдээ

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

  ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР   Баруун-Урт сумын Засаг даргын 2021 оны …

Leave a Reply

Your email address will not be published.