Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудыг бүрэн камержууллаа

Аймгийн Засаг даргын А/125 тоот захирамжийн дагуу эрх шилжиж ирсэн ажил орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 7 дугаар багийн камержуулалтын ажил tender.gov.mn сайтаар зарлагдаж тендерт 44,627.8 мянган төгрөгөөр Талын технологи ХХКомпани шалгарч  тус багийн 27 а,б, в байр, 48 болон 52 айл, Одкон хотхон зэрэг байруудад нийт 19 ширхэг камер байршуулж иргэдийн эд хөрөнгө хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх,  тав тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тустай ажил болсон. Нэгдсэн серверийг Иргэдэд үйлчлэх нэгдсэн төвд байршуулж хянан ажиллаж  байна.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *