Иргэдийн оролцоотой ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгууллаа

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ногоон байгууламжийн ажлын хүрээнд Шаргын модот цэцэрлэг ХХК, Сүхбаатар ойжуулалт, Ойжуулалт хайлааст ХХК, Төгөл ХХКомпани, иргэн Лутсүх нартай гэрээ байгуулж 3,4,7-р багийннийт 158 айлөрхөд 820  ш моднысуулгацыггарынавлагынхамттараах, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх арчлан хамгаалж тордох зэрэг  ажил дээр гэрээ байгуулан ажилласан.

Санал болгох мэдээ

МАЛ ТООЛЛОГО ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын хэмжээнд жилийн эцсийн мал тооллого орон даяар өнөөдөр эхэлж байна. Энэ жилийн тооллого гурван …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *