Иргэдийн оролцоотой ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгууллаа

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ногоон байгууламжийн ажлын хүрээнд Шаргын модот цэцэрлэг ХХК, Сүхбаатар ойжуулалт, Ойжуулалт хайлааст ХХК, Төгөл ХХКомпани, иргэн Лутсүх нартай гэрээ байгуулж 3,4,7-р багийннийт 158 айлөрхөд 820  ш моднысуулгацыггарынавлагынхамттараах, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх арчлан хамгаалж тордох зэрэг  ажил дээр гэрээ байгуулан ажилласан.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *