Азийн хөгжлийн банк японы ядуурлыг бууруулах сангаас гэрч хохирогчийг хамгаалах байр барих хэрэгжиж байна

Азийн хөгжлийн банк, японы ядуурлыг бууруулах сангаас 228,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр тус суманд “Гэрч хохирогчийг хамгаалах байр” байгуулах ажил 2018 оноос хэрэгжиж барилгын ажлыг хүлээн авах шатандаа явагдаж байна.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *