Үйлдвэрийн районы 0,4 квтын шугамын ажлын тендер

Удирдлага болон хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зардлаар хийгдэх Үйлдвэрийн районы 0,4 квтын шугамын ажлын тендерт Дорнод аймгийн Техникийн цогц шийдэл ХХК 35,0 сая төгрөгийн үнийн саналтайгаар шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна.
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *