Баруун-Урт сумын 2020 оны төсвийн ил тод байдлын мэдээ

2020 оны манай сумын төсөв 14590.1сая төгрөгийн орлого, зарлагын тэнцэлтэй байхаар батлагдсан. Орлогын эх үүсвэр, зардлыг үйл ажиллагааны чиглэлээр дараах зургаас харна уу.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *