Аймгийн төвөөс малыг гаргана

Аймгийн төвөөс мал гаргах тухай Аймгийн засаг даргын 2019 оны А/247 тоот захирамж гарсантай холбогдуулан төвөөс мал гаргах талаар Баруун-Урт сумын ЗДТГ, Мэргэжлийн хяналтын газар, Цагдаагийн газрууд хамтран мал бүхий өрхүүдэд 05 сарын 20-ны дотор төвөөс малаа гаргах талаар албан мэдэгдлүүд хүргэж байна. Иймд мал бүхий өрхүүд Аймгийн төвөөс малаа заасан хугацаанд гаргаж төрийн захиргааны шийдвэрийг биелүүлж ажиллана уу.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *