Сум хөгжүүлэх сангийн төслийн мэдээлэл олгох сургалт боллоо

Сум хөгжүүлэх сангийн төслийн зээл олгох болсонтой холбогдуулан бизнес төслийг хэрэгжүүлэх сонирхогч иргэдэд ”Бизнес төслийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Засгийн газрын 153 дугаар тогтоолын танилцуулга, Төсөл боловсруулах арга зүй, аргачлал Зээлийн батлан даалтын сан, Сум хөгжүүлэх сангийн хэрэгжилт, төсөл бичихэд анхаарах асуудлын талаар холбогдох мэргэжилтнүүд мэдээлэл зөвлөмж хүргэн ажиллалаа.
Сургалтанд 1-9 дүгээр багийн 50 иргэн оролцож, өөрсдийн сонирхсон асуулт, төсөл бичихэд анхаарах нэн шаардлагатай асуудлын талаарх мэдлэгээ нэмэгдүүлсэн үр дүнтэй сургалт боллоо

Санал болгох мэдээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *