Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагаа боллоо

Хотын төвөөс мал гаргах захиргааны шийдвэртэй холбогдуулан “Захиргааны ерөнхий хууль’-ийн 3 дугаар бүлгийн 27 дугаар зүйлд “Сонсох ажиллагаа явуулна’ гэж заасны дагуу “Хотын төвөөс мал гаргах ажилд иргэн, олон нийтийн оролцоо’ хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. Сонсох ажиллагаанд хотын төвийн мал бүхий иргэд болон бусад иргэдийн төлөөлөл болсон 73 иргэн оролцож 68 иргэн буюу 93.2%-ийн саналаар Хотын төвөөс мал гаргах нь зүйтэй гэсэн шийдвэрт хүрсэн байна. Хуулийн дагуу сонсох ажиллагаанаас гарсан шийдвэрийн дагуу аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн тогтоол гаргуулахаар хүргүүлсэн байна.

Санал болгох мэдээ

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар  ISO 9001 чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлж эхэллээ

ISO 9001 стандарт гэдэг нь Чанарын удирдлагын тогтолцооны шаардлагыг тодорхойлох олон улсын стандарт юм.Тус стандартад …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *