Хүний нөөцийн хөгжил

 

Чанарын удирдлагын тогтолцоо 9001:2015 стандарт нэвтэрч эхэллээ.

 

 

Төрийн үйлчилгээний оператороос  гарах лавлагаа мэдээллийн тоо нэмэгдлээ

Төрийн үйлчилгээг боловсронгуй болгохын тулд Баруун-Урт иргэдэд үйлчлэх төвд төрийн үйлчилгээний операторыг байршуулан ажиллуулж аж ахуй нэгжид 658, иргэнд 607, гадаадын иргэнд 19 төрлийн лавлагаа үйлчилгээг хүргэж байна.