Баруун-Урт сум

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Орон нутгийн онцлогт нийцсэн олон тулгуурт эдийн засгийг, хөгжүүлж цахимд суурилсан төрийн үйлчилгээг тэгш хүртээмжтэй хүргэнэ

БИДНИЙ АЛСЫН ХАРАА ​

Иргэн төвтэй хөгжлийн бодлогод тулгуурласан,
Амьдрахад таатай хөгжлийн загвар хот болон хөгжинө ​