ИТХ-ын тэргүүлэгчид

Тасбүргэдийн Ихбаяр
Тасбүргэд Ихбаяр (Сумын ИТХ-ын дарга)
Гэндэн Ариунаа (Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч)
Аюуш Нарантуяа (Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч)
Моононцагаан Мөнхтулга (Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч)
Ганаа Идэрмөнх (Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч)
Төгөлдөр
Энхбаяр Төгөлдөр (Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч)
Ганхуяг Мөнгөнбаяр (Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгч)

Leave a Reply

Your email address will not be published.