Танилцуулга

  • Баруун-Урт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь 2020 оны Орон нутгийн сонгуулиар 10 дахь удаагийн хурал сонгогдсон. Ардчилсан намаас 31 төлөөлөгч сонгогдон ажиллаж байна.
  • Хүйсийн хувьд эрэгтэй – 20, эмэгтэй – 11 төлөөлөгчтэй.
  • Баруун-Урт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь “Иргэдийн оролцоотой Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал” уриатай ажиллаж байна.
  • Баруун-Урт сумын ИТХ нь үндсэн 5 ажилтан, 7 тэргүүлэгч, 31 төлөөлөгч, 9 багийн ИНХ-ын дарга нарын бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
  • ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар Г.Батболд, Бодлогын хороод, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт хариуцсан мэргэжилтэн Х.Амарзаяа, даргын туслах, архив бичиг хэргийн ажилтан Э.Урантэгш, хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах ажилтан Э.Мягмардорж нар ажиллаж байна.
  • Тус сумын ИТХ-ын дэргэд ажлын 6 хороо байгуулагдан ажиллаж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published.