Tag Archives: цэрэг

Цэргийн бүртгэл болно.

Бүртгэл: 2019 оны 01 сарын 02-ноос 09-ний хооронд зохион байгуулагдана. 18-50 насны 1, 2-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтнүүд, бэлтгэл офицер, цэрэгт бүртгэл бүхий эмэгтэйчүүд та бүхнийг цэргийн шинэчилсэн бүртгэлдээ идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. Бүртгэлд хамрагдаагүй цэргийн бэлтгэл үүрэгтэнд хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ авч хариуцлага тооцохыг анхаарна уу!

Дэлгэрэнгүй... »