Tag Archives: хөрөнгө орлого

ОНХС-ийн цахим санал асуулгад хамрагдаарай

Баруун-Урт суманд 2021 онд “Орон нутаг хөгжүүлэх сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд тусгах санал асуулгад идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна. https://docs.google.com/forms/d/1JxKgDqs4-9-1gJ6xfgkucdahaVVCoZ7YCdUSruG-ynw/edit

Дэлгэрэнгүй... »