Tag Archives: хэлэлцүүлэг

Бизнес төслийн мэдлэг олгох сургалт болов

Сум хөгжүүлэх сангийн төслийн зээл олгох болсонтой холбогдуулан бизнес төслийг хэрэгжүүлэх сонирхогч иргэдэд ”Бизнес төслийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа , Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу Засгийн газрын 153 дугаар тогтоолын танилцуулга,Төсөл боловсруулах арга зүй, аргачлал Зээлийн батлан даалтын сан, Сум хөгжүүлэх сангийн хэрэгжилт, төсөл бичихэд анхаарах асуудлын талаар холбогдох …

Дэлгэрэнгүй... »

“МУЗЗНДНТУТХууль’-ийн шинэчилсэн найруулгын төсөл танилцуулах хэлэлцүүлэг боллоо

“Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль’-ийн шинэчилсэн найруулгын төслийн танилцуулга, санал авах хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт “Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль’-ийн өнөөгийн байдал, Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын үйл ажиллагаанд хэрхэн нийцэж буй байдал, яагаад өөрчлөх шаардлагатай байгаа талаар …

Дэлгэрэнгүй... »

Олон нийтийн хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагаа боллоо

Хотын төвөөс мал гаргах захиргааны шийдвэртэй холбогдуулан “Захиргааны ерөнхий хууль’-ийн 3 дугаар бүлгийн 27 дугаар зүйлд “Сонсох ажиллагаа явуулна’ гэж заасны дагуу “Хотын төвөөс мал гаргах ажилд иргэн, олон нийтийн оролцоо’ хэлэлцүүлэг, сонсох ажиллагаа зохион байгуулагдлаа. Сонсох ажиллагаанд хотын төвийн мал бүхий иргэд болон бусад иргэдийн төлөөлөл болсон 73 иргэн оролцож …

Дэлгэрэнгүй... »

БИДНИЙ СОНГОЛТ-БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Баруун-Урт сумын ИТХ, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Сумын Засаг даргын тамгын газраас санаачлан Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах бүлгийн сурагчдыг хамруулсан “БИДНИЙ СОНГОЛТ, БИДНИЙ ИРЭЭДҮЙ” хэлэлцүүлэг, зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд оролцогч хүүхдүүдэд Монголын скаутын холбоо, Аймгийн цагдаагийн газраас мэдээлэл, зөвлөгөө өгсөн бөгөөд хүүхэд хүүхэддээ хэрхэн нөлөөлж өөрчлөлтийг хийж …

Дэлгэрэнгүй... »