Тендер шалгаруулалтын үр дүн

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын ажлыг ( 27 а,б 36 а,б) нээлттэй тендер шалгаруулалтын журмаар зохион байгуулж тендерт Хайлааст гарам ХХК шалгарч 181,916.8 мянган төгрөгөөр гэрээ байгуулж ажлыг гүйцэтгэж байна. Ажлын явц 80 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Дэлгэрэнгүй... »

Аймгийн Засаг даргын А/70 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн хадлангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын тендерт Отто мир ХХК шалгарч  Сумын Засаг даргын А/191 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлыг зохион байгууллаа

Дэлгэрэнгүй... »