АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ МЭДЭЭЛЛИЙН ТАНХИМ НЭЭЛТ БОЛЛОО

Азийн хөгжлийн банкны төслийн санхүүжилтээр Насан Туршийн Боловсрол Төвд “Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, мэдээллийн танхим байгуулагдлаа. БСШУЯамны захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх төсөл”-ийн хүрээнд Суралцагчид болон тэдний эцэг эх, асран хамгаалагчдад ахлах ангид судлах хичээл, хөтөлбөрөө сонгох, 12 дугаар анги төгссөний дараа суралцах мэргэжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага танхимийн нээлт өнөөдөр боллоо. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, олгох мэдээлэл танхимаар аймгийн хэмжээний 8-12 ангийн суралцагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтуудыг зохион байгуулах ажээ. Тус төвийг 18,9 сая төгрөгөөр байгуулжээ.

Санал болгох мэдээ

АРХИГҮЙ НИЙГЭМ – БИДНИЙ НҮДЭЭР уралдааныг ЕБС-ийн 9-12-р ангийн сурагчдын дунд зарлаж байна

Баруун-Урт сумын ард иргэдийг аюулгүй, эрүүл орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх , эрүүл аж төрөх зан …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *