ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР СУМЫН НИЙТ ҮРЖЛИЙН  МАЛЫН 1%, НИЙТ 2150 МАЛД ҮЗЛЭГ АНГИЛАЛТ, БҮРТГЭЛЖҮҮЛЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Баруун-Урт сумын мал сүрэгт үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх,бүртгэлжүүлэх  намрын технологит ажил хугацаандаа явагдаж дууслаа.

Үүлдэр, омгийн малд үзлэг ангилалт хийх, баталгаажуулах, цөм сүрэг бүрдүүлэх, стандартын шаардлага хангасан үржлийн малыг Малын үндэсний бүртгэл мэдээллийн санд бүртгэх, удам зүйн үнэлгээгээр гойд ашиг шимтээр шалгарсан малыг үржилд зориулан бойжуулах, борлуулах замаар малын чанар, үүлдэрлэг байдлыг сайжруулж, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2021 оны А-45, А-72 дугаар тушаалууд, Аймгийн Засаг даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/165 дугаар захирамж ийг хэрэгжүүллээ.

Санал болгох мэдээ

МАЛ ТООЛЛОГО ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын хэмжээнд жилийн эцсийн мал тооллого орон даяар өнөөдөр эхэлж байна. Энэ жилийн тооллого гурван …

Leave a Reply

Your email address will not be published.