Баруун-Урт сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх Төсөл хөтөлбөр , төлөвлөлт, эдийн засгийн асуудал, Хот байгуулалт , байгаль орчин , өмчийн асуудал эрхэлсэн хорооны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын дагуу 2021 оны орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлуудтай газар дээр нь биечлэн очиж танилцлаа. Нийтийн эзэмшлийн талбайн засвар , гүүрэн гарц засварлах, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх, гудамж тэгшилгээ, тоглоомын талбайн засвар шинэчлэл , шарилж устгал, нохой устгал хог зөөврийн автомашин нийлүүлэх зэрэг ажлуудын гүйцэтгэл хэрэгжилтийн явцтай танилцлаа.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *