Батлагдсан тохиолдолын ойрын хавьталуудын тогтоохоор тандалтын баг ажиллаж байна

Баруун –Урт сумын Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 10 ны өдрийн А/200 тоот захирамжаарТандалтын багийг шинэчлэн баталж, Баруун-Урт сумын Засаг даргын зөвлөхөөр ахлуулан харьяа байгуулагуудын 16 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр  2 ээлжээр, батлагдсан тохиолдолуудын ойрын хавьталуудыг тогтоохоор  ажиллаж байна.

Тус тандалтын багийг Аймгийн Эрүүл мэндийн газар арга зүйн зөвлөгөө өгч  хамтран ажиллаж байна.Тандалтын багийн албан хаагчдад, Иргэд та бүхэн  үнэн зөв бодит мэдээлэл өгч,  бидэнтэй  хамтран ажиллана уу .

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *