Аймгийн Засаг даргын А/70 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн хадлангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын тендерт Отто мир ХХК шалгарч  Сумын Засаг даргын А/191 тоот захирамжаар ажлын хэсэг байгуулж тоног төхөөрөмж хүлээн авах ажлыг зохион байгууллаа

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *