Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 6-р багийн нутаг дэвсгэр дэх аюулгүй гарц гарам засварлан , шинэчлэх ажил 5,0 сая төгрөгийн санхүүжилтэйгээр Сүхбаатар Тохижилт Үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар нь хийж гүйцэтгэж байна. Тус ажилд Баруун-Урт сумын Засаг даргын тамгын газрын ажлын хэсэг хяналт тавин ажиллалаа.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *