Хүний нөөцийн хөгжил

Төрийн үйлчилгээний оператороос  гарах лавлагаа мэдээллийн тоо нэмэгдлээ

Төрийн үйлчилгээг боловсронгуй болгохын тулд Баруун-Урт иргэдэд үйлчлэх төвд төрийн үйлчилгээний операторыг байршуулан ажиллуулж аж ахуй нэгжид 658, иргэнд 607, гадаадын иргэнд 19 төрлийн лавлагаа үйлчилгээг хүргэж байна.

Санал болгох мэдээ

ХАСУМ хянасан дүгнэлт

Leave a Reply

Your email address will not be published.