ХОЁРДУГААР ТУНГИЙН ВАКЦИНАА ТАТАН АВЛАА

Вакцины тээвэрлэлт, хадгалат, хөргүүрийн температур зэрэгт аймгийн МХГ, ЭМГ-аас хяналт тавин хүлээн авсан байна.

5 дугаар сарын 16-ны байдлаар аймагт вакцины эхний тунд хамрагдвал зохих 18-аас дээш насны нийт хүн амын 87,7 хувь нь хамрагджээ. Баруун-Урт сумын хэмжээнд дахрхлаажуулалтын  нэг цэг  Мэргэжил Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв дээр  дархлаажуулалтын ажлыг хийж байна. Тиймээс иргэдийг дээр дурдсан хугацаанаас өмнө заавал эхний тундаа хамрагдах шаардлагатай байгааг анхааруулсан.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *