СҮХБААТАР ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ОНӨААТҮГАЗАРТ ХОГ ЗӨӨВРИЙН 8 ТОНН АВТОМАШИН ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Хог зөөврийн авто машин худалдан авах тендер 40,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй тендер зарлагдсан.Уг тендерт” Отто мир ХХК “шалгарчээ. Тус компанитай   гэрээ байгуулж  ажлыг 100 хувь гүйцэтгэсний дагуу өнөөдөр 8 тонны авто машиныг Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазарт хүлээлгэн өглөө.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *